Organiziranje edukacijskih predavanja

Organiziranje edukacijskih predavanja

Važna djelatnost Udruge je i edukacijska i medijska djelatnost. Kroz različite edukacijske programe, cilj Udruge je podići svijest i razinu znanja o bolestima probavnog sustava, prvenstveno o raku debelog crijeva koji je jedan od vodeća tri raka u Hrvatskoj.

Pogledajte edukativnu emisiju ....