Djelatnosti

Djelatnosti udruge određene su Statutom i uključuju: osmišljavanje programa potpore i kontinuiranog profesionalnog razvoja za kirurge, liječnike iz srodnih medicinskih struka, studente, znanstvenike te pomoćno medicinsko osoblje pružanje stručne potpore znanstvenom i stručnom usavršavanju mladih kirurga i liječnika srodnih medicinskih specijalizacija u medicinskim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu okupljanje članova radi poticanja međusobne komunikacije te razmjene informacija s područja kirurgije i srodnih medicinskih struka, te ostale djelatnosti iz članka Statuta.